ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Euro energy Consult

EEC

Вече 10 години екипът на ЕЕС работи в областта на възобновяемите енергийни източници.

Екипът ни е специализирал в намирането на най-добрите инвестиционни решения за реализацията на проекти в областта на възобновяемата енергия. Фирмата е пряко ангажирана с всички етапи от инвестиционния процес – избор на терен, оценка на риска, финансови модели, технология, доставка, проектиране, изграждане и управление.

Euro Energy Consult Bulgaria

  През годините екипът ни е бил част от инвестиционните процеси при изграждането на инсталации за термична газификация, анаеробна метанизация, соларни паркове и хидроенергийни централи

ЕЕС

Ние сме готови да предложим решения на нашите партньори за свободния и за регулирания пазар на електроенергия.

Енергийни Проекти

Компанията ни доставя оборудване и изгражда както покривни фотоволтаични инсталации с обща инсталирана мощност до 30 KW, така и соларни паркове без ограничение в тяхната мощност

Някои от нашите проектни услуги:

  •  Предварителен проект
  •  Проектна документация 
  •  Подробна проектна документация
  •  Съгласуване и узаконяване на техническия проект и документи.
 
Инженеринг и проектиране

Инженеринг и проектиране

Ние предлагаме услуги за пълното техническо проектиране и разработване на сметната документация за различни по вид обекти и системи в областта на възобновяемата енергия

 Имаме богат практически опит в проектирането на промишлени инсталации от различни видове енергийни ресурси и различни мощности. Много от нашите проекти са успешно реализирани и изведени на етап търговска експлоатация. Нашата компания през годините на интензивна работа е натрупала много опит в техническото проектиране и съгласуването на документите на ВЕ електроцентрали. Ние предоставяме услуги за изпълнение на предварителни инженерни проучвания, извършваме опростени технически изчисления или разработваме по-сложно технико-икономическо проучване, изготвяме предварителни и подробни проекти, както и разработваме специализирани дизайнерски решения. Някои от нашите проектни услуги:

предварителен проект;
проектна документация;
подробна проектна документация;
съгласуване и узаконяване на техническия проект и документи.

Оценка на ресурсите

Оценка на ресурсите

Нашата компания предлага изчисляване на годишния енергиен добив и производството от слънчеви централи или централи използващи друг енергиен ресурс.

  Нашите експерти използват различни инструменти за изпълнение на тези задачи. Използваме различни метеорологични бази данни, за да определим оптималните условия на работа на проекта, като посочваме на нашите клиенти експертни решения за възможните подобрения.

Избор на площадка

Избор на площадка

В помощ на клиентите ни, ние обследваме наличните им терени за тяхната приложимост и наличието на мрежови капацитет за присъединяване. В състояние сме да предложим на инвеститорите и вече обследвани

 терени подходящи за съответната инвестиция

Изследване на възможността за присъединяване

Изследване на възможността за присъединяван​e

За инвеститорите в електроцентрали, един от важните фактори, който трябва да се вземе предвид, е къде и как ще се свърже централата

към съществуваща преносна мрежа, за да се осигури надеждното и ефективно производство. В случая на слънчеви фотоволтаични (PV) проекти, освен наличието на земя за монтиране на слънчеви панели и достатъчно слънце греене, точката на присъединяване (POI) към мрежата може да бъде определящият фактор за разположението. Извършвайки анализ на капацитета за пренос, нашият екип от специалисти може бързо да определи способността на съществуващата мрежа да поддържа допълнително захранване от нов PV източник. С този тип анализ, инвеститорите в проекти за слънчева енергия могат да знаят доста рано в процеса на разработване, дали избраният обект и точката на присъединяване към мрежата са в подкрепа на рентабилността на инвестицията.

Оптимизационни решение и узаконяване на мрежовата връзка

Оптимизационни решение и узаконяване на мрежовата връзка

Екипът ни от специалисти е готов да извърши предварителни проучвания за оптимизацията за присъединяване към електропреносната мрежа, като се посочват 

 различни варианти за оптимизиране на разходите. С данните от проведените проучвания, ние изпълняваме всички процедури по съгласуване с електрическите компании и публичната администрация относно точката на присъединяване на електропроизводствените централи.

Финансов анализ и Дю дилиджънс

Финансов анализ и Дю дилиджънс

Нашите бизнес планове и финансови модели са използвани както за оценка на активите, така и за анализ на осъществимостта на проекта.Разработихме надеждни методологии и инструменти за оценка на нвестиционните възможности

  в този сектор в контекста на развитието на слънчевата енергия и придобиванията на компании. Нашите експерти, специализирани в сливанията и придобиванията, проектното финансиране и частния капитал, предоставят услуги в: 

оценки на приходите и паричния поток на слънчевите централи;

финансови модели и анализи на рентабилността на инвестициите в сектора на слънчевата енергия.

 

Ние сме в идеална позиция да съберем хората, от които се нуждаете, както с финансовия, така и с индустриалния си опит в сектора на възобновяемите енергийни източници.

Опит и експертиза:

Преглед и валидиране на вашия бизнес план и финансови прогнози.

Изготвяне на цялостни финансови модели и оценка на продажната цена на проект за слънчева електроцентрала.

Анализ на рентабилността и финансовата устойчивост на проекти и портфейли за слънчева енергия.

Съдействие при определянето на подходящи възможности и условия за инвестиция за сделки със слънчеви електроцентрали.

Due Diligence

В случай, че клиентът желае да придобие проект, ние извършваме всички технически и икономически анализи на този проект.

Доставка на оборудване за електроцентрали и изграждане до ключ

Избор на площадка

ЕуроЕнерджи Консулт ООД предоставя услуги за инвеститори в електропроизводството по целия свят. Търговският опит на фирмата позволява безпроблемно да бъдат интегрирани различни компоненти на всеки енергиен проект (инженеринг, 

проектиране, строителство), независимо дали крайният потребител е частно, държавно или …
ЕуроЕнерджи Консулт ООД е съвременна и независима компания, поради което ние сме гъвкави да отговорим на индивидуалните изисквания на всеки проект и клиент. Ние можем да ви доставим необходимото ви оборудване или да проектираме и изградим „до ключ“ Вашата централа. Ние сме напълно отговорни към своите клиенти и можем да предложим пълен инженеринг, който покрива всички международни стандарти и добри производствени практики при изграждането на електроцентрали
В проектирането и изграждането на електроцентрали „до ключ“ е опция и да бъдат включени операциите и услугите по поддръжка от наша страна след изграждането.

ЕвроЕнерджи Консулт е специализирана в модулния дизайн на централите, който позволява бързо да се изграждат и изпълняват инсталации – само за 4-6 месеца от подписването на договора до пускането в експлоатация.

 

+

Управление на активи

Управление на активи

За инвеститорите в фотоволтаични електроцентрали притежаването на доверена и независима трета страна, която да наблюдава управлението и операции, може да бъде безценно.Нашите услуги за 

управление на активи за слънчева енергия ви дават тази независима перспектива Вие делегирате управлението на централата на нас, а ние от своя страна се справяме с всичките технически и административни аспекти на електропроизводството. Освен това ние управляваме вашите взаимоотношения с всички външни страни, които могат да повлияят на вашите операции, например мрежовия оператор, подизпълнители или потребителите.

При управлението на вашата централа, ние използваме наша контролна зала. Това позволява денонощен достъп до информация и по-интелигентни операции.
В резултат на това можем да ви помогнем да:

– Да увеличете производството на енергия
– Да минимизирате загубите от спиране на производството
– Да намалете експлоатационните си разходи и разходите за поддръжка

Чрез нашата услуга за управлен

Екип

EURO ENERGY CONSULT

Фирмата ни разполага със специализиран екип имащ дългогодишен опит в разработването, изграждането и управлението на производствени мощности в сферата на ВЕИ технологиите. Част от екипа ни са :

Любомира Димитрова

Любомира Димитрова

 Над 10 години опит в управлението на проекти, като отговаря за цялостната координация по изпълнението на всички етапи. Експерт с богат опит при провеждането на финансов и правен дюдилиджънс и непоколебим надзор на финансовите потоци. Отговаря за основните  преговори и координация между различни подизпълнители и доставчици с цел оптимизация на сроковете и контрол на изпълнението.

Имейл: l.dimitrova@euroenergyconsult.com

Milian Arsov

Милиян Арсов

Бизнес и финансов анализатор, отговорен за бизнес планирането на инвестиционните проекти, както и за избора на приложимата финансова стратегия. Подпомага клиентите при разработването на финансовата структура на проектите и анализ на икономическата жизнеспособност и рентабилност. Имейл : m.arsov@euroenergyconsult.com
Недю Славчев

инж. Недю Славчев

Електроинженер с дългогодишен стаж в енергетиката, специалност “Електрически системи и мрежи”.
Последните 15 г. е отговарял за развитието, планирането и управлението на електроразпределителната мрежа на Югоизточна България.

Имейл: N.slavchev@euroenergyconsult.com